Všechny produkty z kategorie
Výzkum léčby autismu pomocí CBD

Výzkum léčby autismu pomocí CBD

V dubnu letošního roku obdrželo Centrum pro výzkum léčebného konopí při Kalifornské univerzitě v San Diegu grant ve výši zhruba sto milionů korun určený ke studiu účinků kanabidiolu (CBD) na děti trpící těžkými formami autismu. Jedná se o další přírůstek do stále většího počtu studií, které se zabývají působením tohoto kanabinoidu na autismus a další vážné choroby.

Peníze na výzkum Kalifornské univerzity poskytla Nadace pro holistický výzkum a vzdělávání, jejímž primárním zájmem je podpora výzkumu možných zdravotních přínosů CBD. „Tento výzkum má potenciál přinést velmi důležité informace. Je jen velmi málo způsobů léčby poruch chování u autistických dětí,“ vysvětluje Dr. Doris Traunerová, dětská neuroložka z Lékařské fakulty Kalifornské univerzity. „V případě pozitivního závěru může jít o přelomový počin.“

 

Zlá droga, nebo revoluční lék?

Jen ve Spojených státech je podle údajů zveřejněných na webu Centra pro výzkum léčebného konopí nějakou formou autismu postiženo jedno dítě z každých 68. Užívání konopí k léčbě těchto poruch je však stále velmi obtížné, neboť konopí a látky v něm obsažené jsou v mezinárodních protidrogových úmluvách klasifikovány jako nejnebezpečnější drogy bez možných léčebných účinků.

„Látky první kategorie vyžadují velmi přísný monitoring, všechny procesy musí mít náležité parametry a obecně jsou možnosti vědců značně omezeny,“ potvrzuje Dr. Traunerová. „Naše studie je vůbec první studii svého druhu.“

Výzkum bude zahájen v příštích devíti až dvanácti měsících a soustředí se na tři hlavní oblasti. V první řadě má prokázat, že je užívání CBD pro děti trpící autismem bezpečné a skutečně pomáhá mírnit příznaky nejvážnějších forem nemoci. Vědci se budou zabývat třemi skupinami symptomů – sebepoškozováním, kdy si děti ubližují například škrábáním nebo kousáním, agresivitou vůči ostatním, tedy bitím, pliváním, kousáním a dalšími nevhodnými projevy chování, a stereotypním repetitivním chováním, do něhož řadíme neustálé točení, tleskání nebo kývání. Lékaři budou pozorovat skupinu třiceti dětí ve věku od osmi do dvanácti let, u nichž dochází k závažným výskytům alespoň jednoho ze třech klíčových příznaků.

„Nejdůležitější otázkou je, zda CBD zlepší fungování dítěte ve společnosti,“ dodává Dr. Traunerová.

 

Výzkumy na zvířatech máme, nyní potřebujeme lidské

Některé výzkumy na zvířatech prokázaly, že CBD zlepšuje odměnou podmíněné sociální chování a reakce, mírní úzkost, zlepšuje funkci některých neurotransmiterů a zvyšuje produkci serotoninu – všechny tyto jeho vlastnosti by mohly mít pro léčbu autismu zásadní význam. Na internetu a sociálních sítích už dnes kolují zprávy o pozitivním účinku na dětské autisty, jedná se ale o neověřené informace a zkušenosti uživatelů, nikoli průkazná vědecká data.

„Všechny předchozí výsledky nás vedou k domněnce, že CBD by mohlo představovat účinný lék proti autismu,“ doplňuje Traunerová. K dispozici má například retrospektivní studii dětských autistů léčených za pomoci konopí, u nichž byly zaznamenány jisté pozitivní změny chování. „Nebyla to nicméně kontrolovaná studie a nesledovala žádné objektivně hodnotitelné parametry. Je to dobrý odrazový můstek, který ale musí být následovaný pečlivě provedeným a přísně kontrolovaným výzkumem,“ dodává lékařka a badatelka.

Druhou klíčovou otázkou, již si vědci kladou, je, zda a případně jak ovlivňuje přítomnost CBD konkrétní neurotransmitery. Vědci budou sledovat aktivitu mozkových vln a pozorovat činnost mozku pomocí magnetické rezonance.

Třetím úkolem studie je ověřit, zda má CBD vliv také na biomarkery implikující záněty nervové sítě, jinými slovy zda se jeho užívání projeví také v imunitní soustavě. „Hledáme projevy zánětu v krvi. Jeden ze členů týmu se bude věnovat rozboru vzorků kůže a pozorovat, jestli v buňkách dochází v důsledku podání CBD k nějakým změnám, které by se týkaly zánětlivých procesů,“ vysvětluje Dr. Traunerová.

 

Pro malé autisty bez THC

Dětem bude podáváno stoprocentní purifikované CBD bez obsahu psychoaktivního THC (tetrahydrokanabinol). „Myslím, že je důležité začít u čistého CBD a pozorovat, jak na něj dětský organismus reaguje,“ popisuje lékařka. „Pokud budou naše výsledky pozitivní, můžeme své pole působnosti dále rozšířit i na kombinaci CBD a THC. Všechno nicméně záleží na výstupech z počátečního výzkumu.“

Studie bude dvojitě zaslepená a překřížená, což znamená, že dětem bude po dobu dvanácti týdnů podáváno buď CBD, nebo placebo, a v druhém kole se preparáty vystřídají.

Doktorka Traunerová má pro to dobrý důvod: „Ani sami vědci, ani děti a jejich rodiče nebudou v danou chvíli vědět, ve které skupině se nacházejí, čímž odbouráváme riziko subjektivního posuzování výsledků. To je u podobných studií velmi důležité, neboť naším cílem je předejít co možná nejvíc ovlivňování závěrů výzkumu osobními názory všech zúčastněných.“

 

Zdroje:

https://ucsdnews.ucsd.edu/feature/is-cbd-a-remedy-for-autism-tbd

 

https://www.nbcsandiego.com/news/local/Historic-Gift-UC-San-Diego-Cannabis-Oil-Autism-CBD-480963921.html

 


Právě jste vložili do košíku